• Slide 1

Czym się zajmujemy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jako organizacja społeczna oferuje:

– opiniowanie szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych z udziałem Polaków za granicą (Niemcy, Austria, Szwajcaria, itp.)
– sporządzanie opinii, ocen i ekspertyz technicznych dotyczących pojazdów (w tym samochodów zabytkowych) i likwidacji szkód komunikacyjnych
– wyceny wartości rynkowej pojadów
– wyceny uszkodzeń pojazdów będących następstwem wypadków lub kolizji samochodowych w kraju i za granicą
– rekonstrukcje wypadków i kolizji drogowych
– pomoc, konsultacje i doradztwo techniczno-prawne dla ofiar wypadków samochodowych
– likwidację szkód komunikacyjnych

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT jest organizacją społeczną zrzeszajacą osoby ściśle związane z branżą motoryzacyjną oraz kwestiami techniczno-prawnymi dotyczącymi opiniowania i likwidacji szkód komunikacyjnych po wypadkach drogowych na terenie Polski i w Niemczech.

W skład Stowarzyszenia MOTOEXPERT wchodzą członkowie, którymi są m.in. :

– rzeczoznawcy samochodowi certyfikowani przez Ministra właściwego ds. transportu

– biegli sądowi Sadów Okręgowych w Polsce

– eksperci techniki samochodowej związani z branżą motoryzacyjną

– radcy prawni

– adwokaci

Dlaczego my?

Powierzając wykonanie usługi rzeczoznawczej w procesie likwidacji szkód komunikacyjnych ekspertom techniki samochodowej, biegłym sądowym lub rzeczoznawcom samochodowym będącym członkami Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT stawiają Państwo na:

– doświadczenie (wieloletnia praktyka zawodowa członków Stowarzyszenia)

– niezależność (wykonywanie niezależnych ocen i ekspertyz technicznych)

– wiedzę merytoryczną (szkolenia, certyfikaty, odznaczenia)

– najwyższą jakość usług opartą na standardach europejskich (m.in. prawo UE)

– charakter międzynarodowy (część naszych członkow wykonuje działalność poza granicami Polski – w Niemczech)

– charakter organizacji (Stowarzyszenie jest organizacją społeczną)

Rzeczoznawca Samochodowy Toruń

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY TORUŃ

Rzeczoznawca samochodowy Toruń prowadzi swoją działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i świadczy szeroki zakres usług rzeczoznawczych właśnie w tym regionie. Wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie zawodowe rzeczoznawcy z Torunia pozwoliły mu na dołączenie do grona wybranych rzeczoznawców będących partnerami i członkami Stowarzyszenia MOTOEXPERT.

Regionalny rzeczoznawca techniki samochodowej Toruń jest specjalistą do spraw techniki samochodowej oraz, jako partner Stowarzyszenia, ekspertem w zakresie wyceny i opiniowania szkód samochodowych powstałych wskutek wypadków i kolizji drogowych. Rzeczoznawca samochodowy Toruń w ramach działalności Stowarzyszenia MOTOEXPERT wykonuje bowiem wyłącznie niezależne i zgodne z obowiązującymi obecnie europejskimi standardami kalkulacje szkód, opinie techniczne i weryfikacje kosztorysów napraw pojazdów.

Świadcząc usługi rzeczoznawcze w regionie rzeczoznawca samochodowy Toruń pomoga przede wszystkim osobom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych w kraju i za granicą – Niemcy, Austria, Szwajcaria. Przynależność do kieleckiego Stowarzyszenia MOTOEXPERT daje rzeczoznawcy z Torunia nie tylko możliwość opiniowania szkód zagranicznych, ale także doskonalenia wiedzy na temat likwidacji szkód po wypadkach powstałych poza granicami Polski podczas szkoleń i kursów organizowanych przez organizacje.

Rzeczoznawca samochodowy z Torunia(woj. kujawsko-pomorskie) - Piotr Piórkowski

Rzeczoznawca Samochodowy Toruń jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca z Torunia jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– certyfikat EKSPERTMOT-Stowarzyszenie Rzeczoznawcw Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego nr 20/2012

– certyfikat PIMOT Warszawa  nr 540/2012

– certyfikaty BOMIS Poznań (dot. wyceny maszyn i urządzeń oraz pojazdów specjalnych) nr 25082012/0563/WMiU  oraz  nr 23062012/0494/WMiU

– wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Torunia możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

Rzeczoznawca samochodowy z Torunia(woj. kujawsko-pomorskie) - Łukasz Wyżykowski

Rzeczoznawca Samochodowy Toruń jest zrzeszony w Stowarzyszeniu Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT od 2013 roku

Rzeczoznawca z Torunia jako partner i członek Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT posiada także:

– wpis na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym w Toruniu

– wpis na listę biegłych skarbowych w Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy

Kontakt z rzeczoznawcą samochodowym z Torunia możliwy za pośrednictwem Centrali Stowarzyszenia MOTOEXPERT – tel. (032) 746 0777

 

 

INFORMACJA

Poszukujemy rzeczoznawców samochodowych, eskpertów techniki samochodowej i biegłych sądowych z Katowic i okolic, którzy chcieliby w ramach Stowarzyszenia Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT zostać partnerami regionalnymi  Stowarzyszenia.

ZOSTAŃ NASZYM PARTNEREM W REGIONIE!

 

 

Stowarzyszenie Międzynarodowych Rzeczoznawców Techniki Samochodowej MOTOEXPERT